Privacystatement

Tuinkantoor Fabriek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Tuinkantoor Fabriek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan Tuinkantoor Fabriek verstrekt. 

Tuinkantoor Fabriek verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • website(s) 
 • E-mailadressen 
 • Locatiegegevens 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze websites 
 • BTW Nummer 
 • Bankrekeningnummer 
 • KvK nummers 
 • BSN nummers 
 • kopie (deel van) paspoort / identiteitsbewijs 
 • Interessegebieden 
 • Bedrijfsactiviteiten 
 • Functies van contactpersonen 
 • Fabrikantencodes
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Tuinkantoor Fabriek verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tuinkantoorfabriek.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Tuinkantoor Fabriek
persoonsgegevens 

Tuinkantoor Fabriek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodiging; 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; 
 • Het afhandelen van betalingen. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Tuinkantoor Fabriek neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tuinkantoor Fabriek) tussen zit. 

Hoe lang bewaart Tuinkantoor Fabriek de persoonsgegevens

Tuinkantoor Fabriek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
Categorie persoonsgegevensbewaartermijnreden  
Van klanten: 7 jaar, conform wet en regelgeving 
Van potentiële klanten: 5 jaar, noodzakelijk bedrijfsbelang 
Van actieve relaties: onbepaald
Van voormalig actieve relaties: 5 jaar *conform wet en regelgeving 
Van klanten: onbepaald, noodzakelijk bedrijfsbelang 
Van voormalige klanten: 7 jaar *conform wet en regelgeving 
*na laatste contactmoment 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tuinkantoor Fabriek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tuinkantoor Fabriek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.